Disclaimer

De informatie op deze site wordt door ons met zorg samengesteld en gecontroleerd. Desalniettemin is het mogelijk dat deze onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

FlavorIT sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het bezoek aan flavorit.nl, uit het gebruik van flavorit.nl,
van de door haar op flavorit.nl aangeboden diensten en/of van de informatie die via flavorit.nl is verkregen.

Copyright

FlavorIT is houder van de auteurs- en databankrechten op alle onderdelen van deze site, zoals teksten, illustraties, lay-out, data en techniek.

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FlavorIT is verveelvoudigen, openbaar maken, opvragen en/of hergebruiken, anders dan voor eigen gebruik overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van FlavorIT, niet toegestaan.

[sharethis-inline-buttons]

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Menu